Collectebonnen

Ten behoeve van de collecten zijn collectebonnen beschikbaar. Door het gebruik hiervaan kan men de giften aan de collecten aantoonbaar en dus aftrekbaar maken.

De collectebonnen en de daarbij behorende betaalbewijzen zijn aan te schaffen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL64 RABO 0361 7011 36 ten name van Hervormde Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekkerland onder vermelding van collectebonnen € 0,65, € 1,50 of € 3,00.