Gespreksgroepen

Verdiepingsgroep

Kom je niet altijd toe aan het houden van stille tijd? Wil je je wel in de bijbel verdiepen, maar lukt het niet echt? Benieuwd naar hoe anderen in het geloof staan? Kortom: ben je toe aan regelmatige verdieping in de Bijbel samen met anderen? Kom dan een avondje meedoen met onze verdiepingsgroep! De naam zegt waarnaar we zoeken: verdieping in het Woord van God. Op een verdiepingsavond ontmoeten we elkaar, lezen we in de Bijbel, behandelen we gespreksvragen en bidden we samen. Dit doen we met het boekje 'Jezus beter leren begrijpen'. We komen om de week samen op maandagavond.

Vrouwengespreksgroep

We zijn een groepje zusters die tweewekelijks op de woensdagochtend bij elkaar komen bij één van de deelnemers. Vorig seizoen zijn we begonnen met het boekje ‘1 Petrus/vreemdelingen ver van huis’ geschreven door Nelly van Kampen-Boot. Ook het komende seizoen gebruiken we dit boekje. Het dient als leidraad voor de gesprekken die uiteindelijk alle kanten uitgaan. Niets is onbespreekbaar. Ieders mening wordt gerespecteerd. Het is fijn om een open gesprek met elkaar aan te gaan, je veilig  te voelen en te horen hoe een ander tegen geloofsvragen aankijkt.

Gesprekskring op zondagavond

Een aantal jaren geleden zijn we met enkele gemeenteleden een bijbelstudiegroep begonnen. Per maand komen we één keer bij iemand thuis bij elkaar. Aan de hand van een bijbelstudie met gespreksvragen lezen we met elkaar uit de bijbel en denken en praten er met elkaar over. Het is goed om zo met elkaar tot opbouw van ons geloof bezig te zijn. Als u ook een Bijbelstudiegroep op wilt gaan starten samen met bijvoorbeeld mensen uit de gemeente willen wij u hier graag over informeren. Momenteel zijn er twee gespreksgroepen actief.

Gesprekskring op woensdagmorgen

Een aantal mensen uit Groot-Ammers, Streefkerk en Nieuw-Lekkerland komen op woensdagmorgen bij elkaar om rondom de bijbel over Gods woord na te denken en te spreken. We doen dit bij de deelnemers thuis. We bestuderen aan de hand van een boekje een hoofdstuk uit de bijbel. Het afgelopen seizoen zijn we begonnen om een boekje te kiezen waar we aan de hand van de verdiepingsdiensten uit kunnen werken. We overleggen met de groep met welk boekje of onderwerp we in een periode mee aan de slag gaan. We zijn nu al een paar hoofdstukken bezig in het boekje van A.F. Troost: “Kom tot rust.” Het gaat over het Bijbelboek Hebreeën : medicijn tegen keuzestress. We hopen hiermee in september verder te gaan, dan gaan ook de verdiepingsdiensten van start over het Bijbelboek Hebreeën. Onze groep bestaat uit 8 personen. Wij vinden het fijn als dit seizoen nog meer mensen met ons mee willen doen. Dames zowel als heren, jong of oud wees welkom. 1x per 14 dagen komen we bij elkaar op woensdagmorgen van 9.30 uur t/m 11.30 uur.