Verdiepingsdiensten 2018: Jesaja, knecht van God

zaterdag 25 augustus 2018

In september start er weer een nieuwe serie verdiepingsdiensten. Dit jaar staat het Bijbelboek Jesaja centraal. Een bekende profeet uit het Oude Testament, waar in het nieuwe testament vaak naar verwezen wordt. In 5 diensten lezen we stukken uit dit Bijbelboek en denken we na over de betekenis voor ons als gemeente anno 2018.

Voor deze serie hebben we een vijftal met het onderwerp bekende predikanten bereid gevonden om ons voor te gaan. De eerste dienst, zondag 9 september a.s. hoopt  ds. Jaap Dekker voor te gaan. Dominee Dekker is een man die zich enorm verdiept heeft in het boek Jesaja en daar ook 2 boekjes over geschreven heeft die te gebruiken zijn als Bijbelstudie, persoonlijk of voor een groep. In een van deze boekjes beschrijft dominee Dekker hoe hij het Bijbelboek Jesaja als het vijfde evangelie ziet. We zien uit naar zijn overdenking, u bent allen van harte uitgenodigd!

Hieronder vindt u een overzicht van de diensten.

  • 9 september 2018        ds. J. Dekker                17.00 uur
  • 14 oktober 2018          ds. G. van Driesten      17.00 uur
  • 11 november 2018       ds. P. Brouwer             17.00 uur
  • 2 december 2018         ds. P. de Jong              17.00 uur
  • 13 januari 2019            ds. W.J. Bakker            17.00 uur